Кабінети інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання

Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання (КІІКТ) обладнується навчальним комп’ютерним комплексом, навчально-наочними посібниками, обладнанням навчального призначення, меблями, іншим обладнанням, призначеним для проведення уроків, факультативних занять, гурткової роботи, роботи з підвищення фахового рівня вчителів.

Навчальний комп’ютерний комплекс (НКК)

Універсальний апаратно-програмний засіб навчання, який є основною складовою частиною обладнання КІІКТ, призначений для використання у навчально-виховному процесі та створення умов формування інформаційно-освітнього та культурного середовища.

Програмно-методичний комплект (ПМК)

Cукупність засобів навчання, виконаних у формі програмних засобів, аудіо- та відео-записів, баз даних, для застосування яких у навчально-виховному процесі необхідні апаратно-програмні засоби (комп’ютери, засоби телекомунікацій тощо) та навчально-методичної документації (інструкцій, дидактичних матеріалів для учнів і вчителів тощо).

Склад апаратного забезпечення ККІІТ (специфікація НКК) та вимоги до нього визначаються окремим документом Міністерства освіти і науки України, зміст якого поновлюється кожні 2-3 роки.